VISION
MISSION
Nigar Kadar ...

M.PHARM(PhD ...
Sonal Mulik


Priyanka Sam...

M PHARMACY (...
Neha Salunkh...

M PHARMACY (...
Ankita Kore

M. Pharm (Ph...
Ashwini Sury...

M.Pharm(Biop...
Kiran Patil


Mr. S. K. S...

M.A.M.Ed.
Ms. Almas Mu...

Bachelor Of ...
Dhanraj Jadg...

M.Pharm. Ph....