https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/vmedulife-s3/logo/11-02-2019-LOGO-69-1549851689.jpg
Vidya Bharti Shaikshanik Mandal Amravati's SWATANTRYA SAINIK SHRI KANHAIYALALJI RAMCHANDRA INNANI MAHAVIDYALAYA

ONLINE GRIEVANCE REDRESSAL PORTAL

2019 e-Grievance Powered by vmedulife

Students

Faculty

Parents

Alumni

Non Teaching Staff

Management

Employer